Utvecklingsstöd

 

Utvecklingsstöd för företag

NTM-centralen erbjuder, i samarbete med ett flertal experter i landet, olika former av stöd och skräddarsydda lösningar till sm-företag som vill utveckla sin affärsverksamhet, växa, internationalisera sig. 

Utvecklingsstöd för företag beviljas, enligt prövning, för välplanerade projekt som uppfyller lönsamhetsförutsättningarna och som bedöms ha betydande effekt på företagets:

• start, utvidgning eller förnyelse

• innovationsverksamhet eller kompetensförbättring

• tillväxt eller internationalisering,

• produktivitet eller energi- eller materialeffektivitet.

Företag kan även söka om understöd för utvecklingsåtgärder och investeringar. Med utvecklingsåtgärder avses bl.a.

- utvecklande av företagets affärskompetens

- internationalisering

- Utveckling av produkter, tjänster och produktionsmetoder

- beredning av projekt

- samt annat motsvarande av företagsverksamheten.

Understödet är högst 50 %.

Företag kan även söka stöd för följande utvecklingsutgifter:

• utgifter för anskaffning av tjänster och sakkunniga utifrån

• utgifter för deltagande i en utställning eller mässa som ordnas utomlands

• utgifter för resor till utlandet, inklusive de delar av resorna som företas i Finland

• utgifter för råvaror och halvfabrikat i samband med produktutveckling

• lönekostnader, förutom arbetsgivaravgifter och indirekta utgifter, dvs. utgifter som ersätts i procent i vars belopp godkänns 15 procent av lönekostnaderna.

Understödet utgör högst 20 %.

Läs mera på NTM-Centralens sidor : här

 

Utvecklingstjänster

Utvecklingstjänster för företag är avsedda för små och medelstora företag med potential att utveckla och öka sin affärsverksamhet samt att ge sysselsättning. Tjänsterna är:

- utvecklingskartläggning

- analys

- konsulteringar och utbildning

- Konsultering inom kommersialisering av innovationer kan beviljas även startande företag.

Utvecklingskartläggning av företagets utvecklingsbehov på webben är avgiftsfri.

Läs mera på http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/sv

Observera att projektet får inte påbörjas förrän stödansökan är anhängig. Innan NTM-centralens finansieringsbeslut har kommit genomför sökanden åtgärden på sitt eget ansvar.