Lokal aktionsgrupp

Lokal aktionsgrupp


Landsbygdens utvecklings- och investeringsprojekt är en viktig del av landsbygdens utvecklingsarbete. I Vasa kustregionen fungerar Aktion Österbotten R.F. (mera information: http://www.aktion.fi som främjar företagandet i regionen inom ramarna av LEADER-programmet.

Styrelsen för aktionsgruppen väljer ut de projekt som ska få stöd. NTM-centralen gör en laglighetsgranskning av projekten samt fattar stödbesluten.