Företagsstöd

business krs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökningar om företagsstöd lämnas in till antingen ELY-centralen, enligt den enhet som handhar ifrågavarande stödområde, eller till den lokala aktionsgruppen beroende på företagets storlek och ansökans typ. Investeringsstöd är prövningsbaserat och stödbeloppet varierar enligt projektets karaktär.

Nyttiga länkar:
Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden: http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150080
Hyrrä http://www.mavi.fi/sv/guider-och-anvisningar/Sidor/hyrra.aspx
Närings-, trafik- och miljöcentralens e-tjänster för företagsstöd http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/yritystukien-sahkoinen-asiointi#.VWhFwkY8q4Y
Tekes www.tekes.fi
Yhyres www.yhyres.fi
Aktion Österbotten r.f. www.aktion.fi

Observera: Projektet får inte påbörjas förrän stödansökan är anhängig. Innan NTM-centralens finansieringsbeslut har kommit genomför sökanden åtgärden på sitt eget ansvar.