Finansieringsalternativ

business krs 20

 

Vid startande av ett nytt företag eller vid utvecklande av ett etablerat företag behövs vanligen någon form av externt kapital. Det finns några olika alternativ att tillgå, som kan delas in i följande kategorier: banker, riskkapitalister, offentliga finansiärer.

Banker

Bankerna arbetar enligt principen om minsta möjliga risk för företagaren och banken själv och lånar ut pengar mot säkerhet. Bankerna kan också erbjuda olika typer av lånefinansiering, med räntor, amorteringar och säkerheter. För att få banklån krävs en väl utförd affärsplan och noggranna kalkyleringar över företagets ekonomiska utveckling. Bankerna samarbetar med Finnvera, som är en offentlig organisation, som erbjuder olika krediter samt borgensförbindelse. Om Finnvera kan Du läsa nedan under "offentliga finansiärer".

Riskkapitalister

Riskkapitalister och så kallade affärsänglar är företag eller privatpersoner som investerar i olika verksamheter för att få aktier i utbyte mot sin investering. Det innebär att du som företagare ska vara villig att ge ifrån dig en del av aktierna, dvs ägandet i bolaget. Riskkapitalister är oftast intresserade av företag som har ett snabbt tillväxtpotential och ofta satsar på den internationella marknaden.

För mera information besök Finlands riskkapitalförenings hemsida: http://www.fvca.fi/

Offentliga finansiärer

De vanligaste offentliga organisationerna som stöder företagsverksamhet på såväl lokal som nationell nivå är: TE-centralen, TEKES, och NTM-centralen. Oftast krävs medfinansiering från företagets sida för att dessa organisationer ska bidra.

En offentlig finansiär som lånar ut pengar är Finnvera. Finnvera har ett brett urval av krediter att erbjuda, bl.a. minilån och borgenslån. Finnvera har ett nära samarbete med bankerna.

 

PDF -  Finansieringslänkar