DataHub

Visit Finlands nya nationella databas DataHub för turism produkter är nu officiellt öppnad  för entreprenörer inom besöksnäringen och regioner.

 

DataHub möjliggör synlighet av turismprodukter på flera olika kanaler:

Visit Finlands sida My Stay

Den nya webbplatsen VisitFinland.com

Visit Finlands blivande plattform för B&B

Samt många andra inhemska och internationella kanaler.

 

Visit Finlands DataHub, där all turismdata finns i en databas, är den första nationella databasen som motsvarar den Europeiska marknaden. Visit Kristinestad är nu aktivt involverat i implementeringen av DataHub för Kristinestad.

Registrera dig nu och mata in dina turismprodukter och service i Visit Finlands Datahub bas.

 

Under hösten 2021 ordnar Visit Finland olika kliniker för företag för att visa hur du använder DataHub och hur man matar in sina uppgifter.

DataHub är lätt att använda och möjliggör digital tillgänglighet, samlar all information om turismprodukter och producenter på en och samma databas och tack vare DataHub kommer dina produkter att bli tillgängliga digitalt. Dessutom är användningen av DataHub gratis.

 

Har du frågor eller vill ha hjälp att registrera ditt företag?

Kontakta

Janne Smeds

Projektledare
Sustainable Tourism
Tfn: 040 588 3432
E-post: janne.smeds@krs.fi

janne smeds 647x1110