Sysselsättning

Till sysselsättningsåtgärderna hör rehabiliterande arbetsverksamhet, lönesubventionerade anställningar, arbetsprövning och arbetskraftsutbildning. För att vara berättigad till detta behöver du vara anmäld på TE-byrån som arbetssökande. Kontakter med samarbetsparter och andra aktörer är viktiga för sysselsättningsarbetet. 

Avsikten med sysselsättningsåtgärder är att främja möjligheten att hitta tillbaka ut i arbetslivet. Sysselsättningsåtgärder främjar delaktighet och förebygger utanförskap och utslagning, ger en meningsfull och tillräcklig sysselsättning, samt upprätthåller arbets- och funktionsförmågan.

Sysselsättningskoordinatorns främsta uppgift är att kontakta klienter och kartlägga deras situation, hitta lämplig sysselsättning som passar klientens individuella behov, ge handledning, vägledning och stöd i sysselsättningsåtgärderna.


Ta kontakt

Jessica Bårdsnes

(+358) 040 508 5240
jessica.bardsnes@krs.fi

Servicepunkten
Sjögatan 47