Äänestyspaikat

Vaalipäivä

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13. kesäkuuta 2021 klo 09.00 - 20.00.

Kristiinankaupungin äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat:

1. Kristiinankaupunki, Kristiinahalli, Köydenpunojankatu 16

2. Tiukka, Tiukan ruots. alakoulu, Lindbergintie 5

3. Härkmeri, Härkmeren ruots. alakoulu, Henriksdalintie 9

4. Dagsmark, Dagsmarkin alakoulu, Dagsmarkintie 393 A

5. Perus, Pärus Café, Lapväärtintie 1227

6. Korsbäck, Korsbäckin Ns-talo, Korsbäckintie 560

7. Lapväärtti, Lapväärtin ruots. alakoulu, Eteläinen Lapväärtintie 40

8. Siipyy, Siipyyn kyläkeskus, Siipyyntie 640

9. Skaftung, Skaftungin Ns-talo, Friivelintie 1

10. Metsälä, Metsälän Ns-talo, Metsäläntie 106


Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään 26.5.–8.6.2021.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja äänestysajat ovat seuraavat:

 

Yhteispalvelupiste, Merikatu 47, Kristiinankaupunki

26.5.2021–28.5.2021, klo 9.00–18.00

29.5.2021–30.5.2021 (la-su), klo 10.00–14.00

31.5.2021–4.6.2021, klo 9.00–18.00

5.6.2021–6.6.2021 (la-su), klo 10.00–14.00

7.6.2021–8.6.2021, klo 9.00–18.00

 

Lapväärtin maataloustoimisto, Uudensillantie 3, Lapväärtti  

26.5.2021–28.5.2021, klo 9.00–16.00

29.5.2021–30.5.2021 (la-su), klo 10.00–14.00

31.5.2021–4.6.2021, klo 9.00–16.00

5.6.2021–6.6.2021 (la-su), klo 10.00–14.00

7.6.2021–8.6.2021, klo 9.00–16.00

 

Ennakkoäänestys hoitolaitoksissa ja eläkeläistaloissa

Ennakkoäänestys on mahdollista seuraavissa laitoksissa: Selkämeren sairaala (kuntoutusosasto sekä Attendon asumisyksikkö), Selkämeren sairaskoti Geritrim, Kristiinakoti, Åldersro, De Gamlas Hem ja Lapväärtin Eläkeläistalo.
Ennakkoäänestys hoitolaitoksissa ja eläkeläistaloissa järjestetään vaalitoimikunnan päätösten mukaisesti, jotka käyvät ilmi kuulutuksesta ja ennakkoäänestyspaikan muista ilmoituksista.

Kotiäänestys

Kotiäänestys ja siihen ilmoittautuminen: Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotona. Kotiäänestyksestä tulee ilmoittaa joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 1. kesäkuuta 2021 ennen klo 16.00 keskusvaalilautakunnalle, Aitakatu 1, 64100 Kristiinankaupunki, puh. 040-67 55 011.

Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se tulee mainita ilmoittautumisen yhteydessä.

Äänestäjän henkilöllisyys

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (henkilökortti tai muu kuvallinen asiakirja). Jos henkilöllä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten. Äänestäjän henkilötunnus tarvitaan äänestyksen rekisteröinnissä yleisellä ennakkoäänestyspaikalla.