Västkustens tillsynsnämnds miljösektions kungörelse: meddelande om avslutande av verksamhet

20.02.2023

Västkustens tillsynsnämnds miljösektion kungör följande meddelande om avslutande av verksamhet, miljötillstånd för en anläggning för malning och torkning av bentonit och fluorit, Sibelco Nordic Oy Ab, på fastigheten 287-14-1403-7 och delvis på PVO-Lämpövoima Oy:s hamnområde i stadsdel  XIV på Björnön, Kristinestad.

Kungörelsen och handlingarna i ärendet finns publicerade på Korsholms kommuns webbplats www.korsholm.fi under Kungörelser under tiden 21.2 – 30.3.2023.

https://smedenpub.korsholm.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm 

Gå till "Offentliga meddelanden"