Västkustens tillsynsnämnds miljösektions kungörelse

22.09.2022

Västkustens tillsynsnämnds miljösektion kungör följande ansökan om miljötillstånd för stenbrytning och flyttbar stenkross och om marktäktstillstånd för tagande av stenmaterial samt om tillstånd att inleda verksamheten innan tillståndsbeslutet vunnit laga kraft, Energiequelle GmbH, på en del fastigheten Mikonkeidas 287-417-12-0-L1, Back by, Kristinestad. Kungörelsen och ansökningshandlingarna finns publicerade på Korsholms kommuns webbplats under Kungörelser under tiden 23.9 – 31.10.2022.

Gå till "Offentliga meddelanden"