Västkustens tillsynsnämnds miljösektions kungörelse

14.09.2022

Marktäktstillstånd för tagande av sten samt miljötillstånd för stenbrytning och flyttbar stenkross.

Fastighet: 287-417-5-75/4 

Godkändes: 7.9.2022 § 67

Besvärstid: 22.9–21.10.2022

Kungörelse (pdf, 74 kb)

Gå till "Offentliga meddelanden"