Västkustens tillsynsnämnds miljösektions kungörelse

23.04.2021

Marktäktstillstånd för tagande av sten och miljötillstånd för stenbrytning och flyttbar stenkross.

Fastighet: 287-406-6-19 

Godkändes  14.4.2021 § 41

Besvärstid: 6.5–4.6.2021

Kungörelsen (pdf, 73 kb)

Gå till "Offentliga meddelanden"