Västkustens tillsynsnämnds miljösektion kungör ansökan om miljötillstånd för avstjälpningsplats

20.06.2022

Västkustens tillsynsnämnds miljösektion kungör följande ansökan om miljötillstånd för avstjälpningsplats för marksubstanser: Simons Infra Oy Ab, på en del av fastigheten Rosenback, 287-421-6-53 i Tjöck by, Kristinestad. Kungörelsen och ansökningshandlingarna finns publicerade på Korsholms kommuns webbplats under Kungörelser under tiden 20.6 – 5.8.2022.

Gå till "Offentliga meddelanden"