Västkustens miljöenhet: beslut om tillstånd att lämna en ur bruk tagen brännoljecistern i marken

31.10.2022

Västkustens miljöenhet kungör ett beslut om tillstånd att lämna en ur bruk tagen brännoljecistern i marken. Sökande är fastighetens ägare. Ärendets diarienummer är KOMU/1171/11.01.06.03/2022.

Kungörelsen och handlingarna finns publicerade på Korsholms kommuns webbplats www.korsholm.fi (kungörelser) under tiden 2.11–9.12.2022.

Gå till "Offentliga meddelanden"