Vård- och omsorgsdirektörens beslutsprotokoll

16.11.2020

Följande beslutsförteckning 3.6.2020 § 62 – 12.11.2020 § 126 och anvisning för begäran om omprövning finns i tillämpliga delar framlagda till allmänt påseende 16.11.2020.

2020

§ 64               Läkarmottagningen: tillförordnande av smittskyddsansvarig läkare för viss tid
§ 67               Kristinahemmet: val av sjukskötare
§ 68               Hemvården: val av sjukskötare
§ 70               Åldersro servicecenter: anställning av anstaltsbiträde för viss tid
§ 71               Individ- och familjeomsorg: anställning av handledare på timbasis
§ 83               Åldersro servicecenter: anställning av vårdbiträde för viss tid
§ 90               Attendo Kristiina: anhållan om att bli serviceboendeproducent med hjälp av servicesedlar
§ 92               Läkarmottagningen: tillförordnande av smittskyddsansvarig läkare för viss tid
§ 97               Administrationen: avtal om distansarbete
§ 102              Administrationen: tillförordnande av förvaltningschef för viss tid
§ 105              Läkarmottagningen: tillförordnande av smittskyddsansvarig läkare för viss tid
§ 108              Rådgivningen: anställning av vikarie för hälsovårdare
§ 113              Administrationen: anställning av vikarie
§ 124              Fysioterapiavdelningen: anställning av vikarie för fysioterapeut

Har publicerats i tillämpliga delar på www.kristinestad.fi 16.11.2020.

Gå till "Offentliga meddelanden"