Välfärdsområdesval 2022 - röstning på valdagen

13.01.2022

Välfärdsområdesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022 kl. 9.00-20.00.

Röstningsområden och röstningsställen inom Kristinestad är följande: 

1. Kristinestad, Kristinahallen, Repslagaregatan 16

2. Tjöck, Lågstadieskolan i Tjöck, Lindbergsvägen 5

3. Härkmeri, Härkmeri lågstadieskola, Henriksdalsvägen 9

4. Dagsmark, UF lokalen Majbo, Åbackvägen 4

5. Lappfjärd, Lappfjärds skola, Södra Lappfjärdsvägen 40

6. Skaftung, Skaftung UF lokal, Frivilasvägen 1

7. Sideby, Sideby byacenter, Sidebyvägen 640

Röstandens identitet

Den röstande ska vid röstningen styrka sin identitet (identitetsbevis eller någon annan handling med fotografi). Polismyndigheten kan avgiftsfritt utfärda ett temporärt identitetskort åt en person för att hen ska kunna rösta i valet, om personen inte har någon annan identitetshandling. Den röstandes personbeteckning behövs för registreringen av röstningen på allmänt förhandsröstningsställe.

Tillsammans försäkrar vi oss om att det är tryggt att gå och rösta.

Håll avstånd till varandra – använd ansiktsmask – tvätta händerna.

Mera information om övriga säkerhetsåtgärder samt information om röstning för de som är i karantän.

Kristinestads centralvalnämnd 13.1.2022

Gå till "Offentliga meddelanden"