Vägbidrag för 2022 års underhållskostnader

19.01.2023

För vägar vars längd är minst 250 m och har minst en fast boende, samt har bildat ett väglag för att sköta de ärenden som gäller vägen, och uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och i informationssystemet för väg- och gatunätet är uppdaterade i enlighet med vad som förutsätts i Lagen om enskilda vägar § 50, kan bidrag för 2022-års underhållskostnader sökas hos KRS Gatu senast 28.2.2023.

Skilda ansökningar för sommar- och vinterunderhåll bör uppgöras. För sommarunderhållskostnaderna erfordras kvittenser.

Blankett och mera information finns på KRS Gatus sidor.

Närmare upplysningar ges av vägbyggmästare Niklas Brandt, tel. 040 545 0021 niklas.brandt@krs.fi eller sekreterare Terés Berglund, tel. 040 591 9801, teres.berglund@krs.fi.

Adress: Tekniska centralen, KRS Gatu, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Serviceområdet för tekniska tjänster

Gå till "Offentliga meddelanden"