Utlåtande om MKB-programmet, elöverföring på fastlandet från Korsnäs havsvindkraftspark, Korsnäs

02.07.2024

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har fattat utlåtande om bedömningsprogrammet enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017)

Kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet, Elöverföring på fastlandet från Korsnäs havsvindkraftspark, Korsnäs

Utlåtandet är dessutom framlagt till påseende på www.miljo.fi/korsnas-eloverforing-fastland-MKB

 

Gå till "Offentliga meddelanden"