Uppbåd 2022

07.03.2022

Med stöd av värnpliktslagen och statsrådets förordning om värnplikt ordnas uppbåd för år 2004 födda och för övriga värnpliktiga inom Österbottens Regionalbyråns område år 2022 i följande ordning:

Kristinestad, torsdagen den 1 september kl. 9.00  i Kristinahallen, Repslagaregatan 16. Man bör vara på plats 10 minuter före uppbådstillställningen börjar.

Tilläggsinformation om uppbådet (pdf, 401 kb) 

 

Gå till "Offentliga meddelanden"