Tillkännagivande av revideringen av avfallshanteringsföreskrifter

16.12.2022

Sydösterbottens avfallsnämnd är Storå, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Närpes och Östermark kommuners gemensamma avfallsnämnd som ansvarar för myndighetsuppgifterna i anslutning till avfallshanteringen inom medlemskommunernas område. Östermark fungerar som värdkommun.

Sydösterbottens avfallsnämnd har vid sitt sammanträde 30.11.2022 § 18 godkänt de allmänna avfallshanteringsföreskrifterna för Sydösterbottens avfallsnämnd samt avfallshanteringsföreskrifternas motivering och dessa träder i kraft 1.1.2023.

Avfallshanteringsföreskrifterna ges till kännedom i enlighet med avfallslagen 92 § och kommunallagen 108 §. Avfallshanteringsföreskrifterna finns till påseende på Sydösterbottens avfallsnämnds hemsida (https://teuva.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuolto) och finns tillgängliga vid nämndens byrå, på adressen: Rasintie 1 A, 64700 Östermark.

Östermark 16.12.2022 Sydösterbottens avfallsnämnd

Bilagor:

Protokollsutdrag 30.11.2022 (pdf, 1,01 mb)

Avfallshanteringsföreskrifter (pdf, 0,4 mb)

Motivering (pdf, 0,4 mb)

Gå till "Offentliga meddelanden"