Tillkännagivande av revideringen av avfallshanteringsföreskrifter

10.02.2020

Sydösterbottens avfallsnämnd är Storå, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Kurikka (för Jurvas del), Närpes och Östermark kommuners gemensamma avfallsnämnd som ansvarar för myndighetsuppgifterna i anslutning till avfallshanteringen inom medlemskommunernas område. Östermark fungerar som värdkommun.

Sydösterbottens avfallsnämnd har vid sitt sammanträde 30.1.2020 § 2 godkänt de allmänna avfallshanteringsföreskrifterna för Sydösterbottens avfallsnämnd samt avfallshanteringsföreskrifternas motivering och dessa träder i kraft 1.3.2020.

Avfallshanteringsföreskrifterna ges till kännedom i enlighet med avfallslagen 92 § och kommunallagen 108 §. Avfallshanteringsföreskrifterna finns till påseende på Sydösterbottens avfallsnämnds hemsida (https://teuva.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuolto) och finns tillgängliga vid nämndens byrå, på adressen: Rasintie 1 A, 64700 Östermark.

Östermark 10.2.2020 Sydösterbottens avfallsnämnd

Bilagor

Tillkännagivande (pdf, 93 kb)

Allmänna avfallshanteringsföreskrifter Sydösterbottens avfallsnämnd (pdf, 365 kb)

Avfallshanteringsföreskrifternas motivering Sydösterbottens avfallsnämnd (pdf, 247 kb)

Protokollsutdrag, Sydösterbottens avfallsnämnd (pdf, 10 mb)

 

Gå till "Offentliga meddelanden"