Tekniska direktörens beslut 12.10 – 30.11.2020

22.12.2020

§ 64               Förlängning av arrende

§ 65                Förlängning av arrende

§ 65 B            Val av entreprenör för reparation av filttak på depån vid Lappfjärdsvägen 163 C

§ 66              Förlängning av arrende

§ 67              Förlängning av arrende

§ 68              Förlängning av arrende

§ 69              Förlängning av arrende

§ 70              Förlängning av arrende

§ 71              Förlängning av arrende

§ 72              Förlängning av arrende

§ 74               Anställande av projektchef till utgången av året (fastighetsskatteprojekt)

§ 80               Köptjänst gällande konsulttjänster för stadens fastighetsskatteprojekt.

Bilaga: beslutsprotokoll (pdf, 0,7 mb)

Gå till "Offentliga meddelanden"