T.f. förvaltningschefens beslutsprotokoll

01.09.2020

 

Följande beslutsförteckning 1.1.2020 § 1 – 31.8.2020 § 34 och anvisning för begäran om omprövning är framlagda till allmänt påseende 1.9.2020 på stadens hemsida.

§ 1                       Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 2                       Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 3                       Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 4                       Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 5                       Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 6                       Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 7                       Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 8                       Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 9                       Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 10                     Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 11                     Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 12                     Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 13                     Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 14                     Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 15                     Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 16                     Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 17                     Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 18                     Åldersro: anhållan om deltidsarbete
§ 19                     Åldersro: anställning för viss tid
§ 20                     Kristinahemmet: anställning för viss tid
§ 21                     Kristinahemmet: anställning för viss tid
§ 22                     Kristinahemmet: anställning för viss tid
§ 23                     Kristinahemmet: anställning för viss tid
§ 24                     Kristinahemmet: anställning för viss tid
§ 25                     Hemvården: anhållan om deltidsarbete
§ 26                     Hemvården: anhållan om deltidsarbete
§ 27                     Kristinahemmet: : anhållan om oavlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 28                     Vård- och omsorgscentralen:  anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 29                     Hemvården: anställning för viss tid
§ 30                     Kristinahemmet: anhållan om deltidsarbete
§ 31                     Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 32                     Kristinahemmet: anhållan om oavlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 33                     Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet
§ 34                     Vård- och omsorgscentralen: anhållan om avlönad befrielse från arbetet/tjänsteledighet

 

Gå till "Offentliga meddelanden"