Svenskspråkiga utbildningsnämnden sammanträder 14.6.2021 kl. 17.30

09.06.2021

Svenskspråkiga utbildningsnämnden sammanträder

14.6.2021 kl. 17.30

Kristinestads svenskspråkiga utbildningsnämnd sammanträder 14.6.2021 kl. 17.30 vid familjecentret på sjukhusbacken, Beta-rummet. Föredragningslistan publiceras på stadens webbplats www.kristinestad.fi och skickas 9.6.2021 per e-post till nämndmedlemmarna.

Mötets justerade protokoll, till de delar det är tillämpligt, finns till påseende för allmänheten vid Utbildningens kansli, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad och publiceras på stadens webbplats www.kristinestad.fi  17.6.2021.

 

Svenskspråkiga utbildningsnämnden,
Carina Storhannus, ordförande

Gå till "Offentliga meddelanden"