Svenskspråkiga skolväsendet; Bildningsdirektörens tjänstemannabeslut 9.6.2020 - 10.9.2020 §§ 191-214

28.09.2020

SERVICEOMRÅDET FÖR UTBILDNING I KRISTINESTAD
Svenskspråkiga skolväsendet Bildningsdirektörens tjänstemannabeslut 9.6.2020 - 10.9.2020 §§ 191-214


191 09-06-2020 Beviljande av tjänstledighet
192 12-06-2020 Beslut om anställning
193 12-06-2020 Beviljande av tjänstledighet
194 31-07-2020 Beslut om ändring av arbetsavtal
195 03-08-2020 Beslut om anställning
196 05-08-2020 Beslut om ändring av arbetstid
197 07-08-2020 Beslut om anställning
198 13-08-2020 Beslut om ändring av arbetstid
199 13-08-2020 Beslut om anställning
200 17-08-2020 Beslut om ändring av arbetstid
201 20-08-2020 Beslut om ändring av arbetstid
202 21-08-2020 Beslut om vicerektorskap
203 28-08-2020 Beslut om vicerektorskap
204 28-08-2020 Beslut om vicerektorskap
205 
206 
207 10-09-2020 Beslut om anställning
208 
209 
210  
211  
212  
213 
214 

Kristinestad, 10.9.2020
Bildningsdirektör Maarit Söderlund

Besvärsanvisning (pdf 24,64 kb)

Gå till "Offentliga meddelanden"