Stadsjuristens beslutsförteckning

07.02.2020

Stadsjuristens beslutsförteckning 1.1.2019-31.12.2019 § 1-48 och anvisning för begäran om omprövning publicerad 10.2.2020 på stadens hemsida.

19.3.2019    § 9  Godkännande av anbud, webbplats
19.3.2019    § 10 Beställning av Pro Economica
25.4.2019    § 14 Anställning av vikarierande sekreterare
31.5.2019    § 15 Löneförhöjning, personligt tillägg
31.5.2019    § 16 Löneförhöjning, personligt tillägg
3.6.2019      § 17 Löneförhöjning, personligt tillägg
4.6.2019      § 18 Upphandling av löneprogram
21.8.2019    § 26 Uppgradering av stadens ekonomisystem
25.6.2019    § 41 Anställning av vikarierande lönesekreterare
25.6.2019    § 42 Anställning av vikarierande lönesekreterare
26.6.2019    § 43 Anställning av byråfunktionär
26.6.2019    § 44 Anställning av vikarierande sekreterare
25.6.2019    § 45 Anställning av servicerådgivare
16.10.2019  § 46 Anställning av vikarierande översättare
4.12.2019    § 48 Anställning av vikarierande lönesekreterare
1.5.2019      § 49 Anställning av vikarierande lönesekreterare

Anvisning om upphandlingsrättelse (§§ 9, 10, 18, 26)
ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING (§§ 7,13-17,33,41-49)

 

Gå till "Offentliga meddelanden"