Stadsfullmäktiges sammanträde 24.6.2024

19.06.2024

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder på rådhuset, Staketgatan 1, måndagen den 24 juni 2024 kl. 18:00 för att behandla på föredragningslistan upptagna ärenden.

Sammanträdesprotokollet publiceras 28.06.2024 kl. 15:00 på stadens webbplats, www.kristinestad.fi, och är tillgängligt på rådhusets kansli.

Föredragningslistan finns även på Kristinestads webbplats www.kristinestad.fi

 

Kristinestad 19.6.2024
Peter Grannas, stadsfullmäktiges ordförande    

Gå till "Offentliga meddelanden"