Stadsfullmäktige sammanträder den 16.5.2022

12.05.2022

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder på rådhuset måndagen den 16 maj 2022 kl. 18:00 för att behandla på föredragningslistan upptagna ärenden. Sammanträdesprotokollet publiceras 24.05.2022 kl. 15:00 på stadens webbplats och är tillgängligt på rådhusets kansli. Föredragningslistan finns även på Kristinestads webbplats www.kristinestad.fi

Kristinestad 12.05.2022

Henrik Antfolk, stadsfullmäktiges ordförande

Gå till "Offentliga meddelanden"