Stadsfullmäktige sammanträder 6.5.2024

30.04.2024

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder på rådhuset, Staketgatan 1, måndagen den 6 maj 2024 kl. 18:00 för att behandla på föredragningslistan upptagna ärenden.

Sammanträdesprotokollet publiceras 14.05.2024 kl. 15:00 på stadens webbplats, www.kristinestad.fi, och är tillgängligt på rådhusets kansli. Föredragningslistan finns även på Kristinestads webbplats www.kristinestad.fi

Kristinestad 30.4.2024
Peter Grannas, stadsfullmäktiges ordförande

Gå till "Offentliga meddelanden"