Stadsdirektörens beslutsprotokoll

09.01.2020

Följande beslut jämte besvärsundervisning är publicerade torsdagen den 9 januari 2020 på stadens webbplats.

Stadsdirektörens beslut 10.12.2019-31.12.2019

Ärendets nr         Ärendets rubrik

61                          Semesteranhållan

62                          Ändring av semester

63                          Förordnade

64                          Semesteranhållan

Bifogas anvisning om omprövning/meddelande om besvärsförbud (pdf, 24 kb).

Gå till "Offentliga meddelanden"