Stadsdirektörens beslutförteckning 10.09.2019 § 26-41

10.09.2019

Stadsdirektörens beslutsförteckning 10.09.2019 § 26-41 samt anvisning för begäran om omprövning är framlagd till allmänt påseende den 10.09.2019 på stadens webbplats.

Stadsdirektörens beslutsförteckning

Tid: 3.6.2019 - 9.9.2019
Ärende nr: 26 - 41

26 Anhållan om semester

27 Reseförordnande

28 Ändring av tidpunkt för semestern

29 Ändring av tidpunkt för semestern

30 Ändring av semestern

31 Anhållan om avlönad ledighet samt beslut om flyttning av semester

32 Ändring av tidpunkt för semester

33 Anhållan om avlönad ledighet samt beslut om flyttning av semester

34 Anhållan om avlönad ledighet samt beslut om flyttning av semester

35 Anhållan om semester

36 Fullmakt

37 Ändring av tidpunkt för semester

38 Reseförordnande

39 Anhållan om avlönad ledighet samt beslut om flyttning av semester

40 Anhållan om semester

41 Anhållan om semester

 

Bilagor


Anvisning för begäran om omprövning (pdf, 24 kb)

 

Gå till "Offentliga meddelanden"