Riksdagsvalet 2023

02.03.2023

Röstning på valdagen

Riksdagsval förrättas söndagen den 2 april 2023 kl. 09.00-20.00. 

Röstningsområden och röstningsställen inom Kristinestad är följande:

Röstningsområde       Röstningsställe                           Adress

1. Kristinestad             Kristinahallen                              Repslagaregatan 16

2. Tjöck                        Lågstadieskolan i Tjöck             Lindbergsvägen 5

3. Härkmeri                 Härkmeri lågstadieskola            Henriksdalsvägen 9

4. Dagsmark               UF lokalen Majbo                        Åbackvägen 4

5. Lappfjärd                Lappfjärd skola                            Södra Lappfjärdsvägen 40

6. Skaftung                 Skaftung UF lokal                        Frivilasvägen 1

7. Sideby                     Sideby byacenter                         Sidebyvägen 640

 

Förhandsröstningen ordnas 22.3.2023-28.3.2023.

De allmänna förhandsröstningsställena och tiderna är följande:

Servicepunkten, Sjögatan 47, Kristinestad

 • 22.3.2023-24.3.2023 kl. 9.00-18.00,
 • 25.3.2023-26.3.2023 (lö-sö) kl. 10.00-14.00,
 • 27.3.2023-28.3.2023 kl. 9.00-18.00

Lantbruksbyrån i Lappfjärd, Nybrovägen 3, Lappfjärd

 • 22.3.2023-24.3.2023 kl. 9.00-16.00,
 • 25.3.2023-26.3.2023 (lö-sö) kl. 10.00-14.00,
 • 27.3.2023-28.3.2023 kl. 9.00-16.00

Ambulerande förhandsröstningsställen och tidpunkter:

 • Korsbäck: Korsbäck UF lokal, Korsbäckvägen 580:
  24.3.2023, kl. 09:30-11:30
 • Perus: Pärus Café, Lappfjärdsvägen 1227:
  24.3.2023, kl. 13:00-15:00
 • Ömossa: Ömossa UF lokal, Ömossavägen 106:
  27.3.2023, kl. 10:00-12:00
   

Förhandsröstning i vårdanstalter och pensionärshem sker i enlighet med vad valbestyrelsen bestämmer och som framgår av kungörelsen och andra meddelanden på förhandsröstningsstället. Förhandsröstning sker på följande ställen: Bottenhavets Hälsa, rehabiliteringsavdelningen, Greve-hemmet (f.d. Attendos enhet), Geritrim, Kristinahemmet, Åldersro, De Gamlas Hem, Kårkullas boendeenhet i Kristinestad, samt Eskoos boendeenhet i Kristinestad.

Hemmaröstning: En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att hen inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta i hemmet. Anmälan om hemmaröstning ska ske antingen skriftligen eller per telefon senast den 21 mars 2023 före klockan 16:00 till centralvalnämnden, Staketgatan 1, 64100 Kristinestad, tfn 040 675 5011.
Om en närståendevårdare som bor i samma hushåll avser rösta i samband med hemmaröstingen ska detta nämnas i anmälan.

Röstandens identitet: Röstande ska vid behov förete tillräcklig utredning över sin identitet (identitetsbevis eller någon annan handling med fotografi). Polismyndigheten kan avgiftsfritt utfärda ett temporärt identitetskort åt en person för att hen ska kunna rösta i valet, om personen inte har någon annan identitetshandling. Den röstandes personbeteckning behövs för registreringen av röstningen på allmänt förhandsröstningsställe.    

Centralvalnämndens ordförande är Nina Hemberg och sekreterare Nathalie Teirfolk.

Centralvalnämnden i Kristinestad 2.3.2023

Gå till "Offentliga meddelanden"