RFV:s beslut: offentliga tillställningar och allmänna sammankomster under perioden 1.5–16.5.2021

27.04.2021

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus i sitt verksamhetsområde.

I kommunernas områden i Mellersta Österbottens, Vasa och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och i avgränsade områden utomhus med högst 20 (tjugo) personer emellertid ordnas under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020. Anvisningarna kompletterar skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslutet är i kraft under perioden 1.5–16.5.2021.

Gå till "Offentliga meddelanden"