Rektorns beslutsförteckning, Kristinestads skola, 01.06.2020-11.09.2020 §71-83

28.09.2020

Kristinestads skola
Rektorns beslutsförteckning 01.06.2020-11.09.2020 §71-83

§71 Anhållan om avlönad arbetsledighet
§72 Anhållan om avlönad arbetsledighet/anställning av vikarie
§73
§74
§75 Anhållan om avlönad tjänsteledighet/anställning av vikarie
§76 Anhållan om avlönad arbetsledighet
§77 Anhållan om avlönad tjänsteledighet/anställning av vikarie
§78 Anhållan om avlönad arbetsledighet/anställning av vikarie
§79
§80 Anhållan om avlönad tjänsteledighet
§81 Anhållan om avlönad tjänsteledighet/anställning av vikarie
§82 Anhållan om oavlönad arbetsledighet
§83 Anhållan om avlönad arbetsledighet

Kristinestads skola 11.9.2020
Åsa Sandgärds

Besvärsanvisning (pdf 24,64 kb)

Gå till "Offentliga meddelanden"