Rektorns beslutsförteckning 01.08.2018-31.12.2018 § 73-100, samt 01.01.2019-04.06.2019 §1-15

04.06.2019

KRISTINESTADS GYMNASIUM

Rektorns beslutsförteckning 01.08.2018-31.12.2018 § 73-100, samt 01.01.2019-04.06.2019 §1-15 och anvinsning för begäran om omprövning är framlagda till allmänt påseende 04.06.2019 på stadens hemsida.

Beslutsförteckning (pdf, 109 kb)

Anvisning för begäran om omprövning (pdf, 65 kb)

 

Gå till "Offentliga meddelanden"