Regionförvaltningsverkets kungörelse: Muddring och byggande av vågbrytare och brygga

19.09.2022

Sökande: Staden Kristinestad
Dnr: LSSAVI/6047/2022
Ärende: Muddring och byggande av vågbrytare och brygga, Kristinestad

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls
framlagda för allmänheten 19.9 – 26.10.2022 på adressen https://ylupa.avi.fi där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Kungörelse (pdf, 56 kb)

Gå till "Offentliga meddelanden"