Planutkast gällande revidering av del av delgeneralplan för Ömossa vindkraftspark

09.09.2019

Kungörelse

Planutkast gällande revidering av del av delgeneralplan för Ömossa vindkraftspark, Öströmin perunatuote


Ett planutkast gällande revidering av del av delgeneralplan för Ömossa vindkraftspark, Öströmin perunatuote har uppgjorts. Planområdet berör en mindre del av delgeneralplan för Ömossa vindkraftspark. Området som berörs av revideringen ligger intill riksväg 8 och på området bedrivs industriell verksamhet.

Planutkastet med därtill hörande planbestämmelser är offentligt framlagt enligt Markanvändnings- och byggförordningens 30 § och Markanvändnings- och bygglagens 62§, under tiden 10.9–11.10.2019.

Planutkastet med därtill hörande planbestämmelser är framlagt på stadens webbplats och vid Samhällsbyggnad.

Skriftliga anmärkningar kan inlämnas till Samhällsbyggnad, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad, eller e-post: tekniska.centralen@krs.fi före utgången av den tid under vilken planutkastet med därtill hörande planebestämmelser är framlagt.

Samhällsbyggnad

Bilagor


Program för deltagande och bedömning
(pdf, 1,1 mb)

Planbeskrivning (pdf, 1,8 mb)

Planutkast (pdf, 188 kb)

 

Gå till "Offentliga meddelanden"