Planförslag gällande revidering av del av delgeneralplan för Ömossa vindkraftspark

25.03.2020

Kungörelse

Planförslag gällande revidering av del av delgeneralplan för Ömossa vindkraftspark, Öströmin perunatuote

Ett planförslag gällande revidering av del av delgeneralplan för Ömossa vindkraftspark, Öströmin perunatuote har uppgjorts. Planområdet berör en mindre del av delgeneralplan för Ömossa vindkraftspark. Området som berörs av revideringen ligger intill riksväg 8 och på området bedrivs industriell verksamhet.

Planförslaget med därtill hörande planehandlingar är offentligt framlagt enligt markanvändnings- och byggförordningens 27 § och markanvändnings- och bygglagens 65 §, under tiden 25.3.–26.4.2020.

Planförslaget med därtill hörande planehandlingar är framlagt på stadens webbplats och vid Samhällsbyggnad.

Skriftliga anmärkningar kan inlämnas till Serviceområdet för samhällsbyggnad, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad, eller e-post: tekniska.centralen@krs.fi före utgången av den tid under vilken planförslaget är framlagt.

Kungörelsen publicerats på stadens webbplats 25.3.2020.

 

Bilagor:

Kungörelse (pdf, 79 kb)

Planbeskrivning (pdf, 2,06 mb)

Program för deltagande och bedömning (pdf, 1,09 mb)

Delgeneralplanebeteckningar och -bestämmelser (pdf, 342 kb)

 

Gå till "Offentliga meddelanden"