Planförslag gällande revidering av del av dagsmark delgeneralplan

26.04.2021

Ett planförslag gällande revidering av del av Dagsmark delgeneralplan har uppgjorts. Planområdet finns söder om Dagsmark bycentrum.

Planförslaget med därtill hörande planehandlingar är offentligt framlagt enligt markanvändnings- och byggförordningens 27 § och markanvändnings- och bygglagens 65 §, under tiden 28.4.–29.5.2021.

Planförslaget med därtill hörande planehandlingar är framlagt på stadens webbplats och vid Samhällsbyggnad.

Skriftliga anmärkningar kan inlämnas till Stadsstyrelsens planläggningssektion, Pb 13, 64101 Kristinestad, eller e-post: kristinestad@krs.fi före utgången av den tid under vilken planförslaget är framlagt.

Planläggningssektionen

Bilagor

Planbeskrivning (pdf, 1,65 mb)

Karta med beteckningar och bestämmelser (pdf, 283 kb)

Gå till "Offentliga meddelanden"