Personaldirektörens beslutsförteckning 9.5.2019-2.7.2019 § 10-20

02.07.2019

Personaldirektörens beslutsförteckning 9.5.2019-2.7.2019 § 10-20 och anvisning för begäran om omprövning är framlagda till allmänt påseende 2.7.2019 på stadens hemsida.

Beslutsförteckning (pdf, 104 kb)

Anvisning för begäran om omprövning (pdf, 66 kb)

 

Anslagits på stadens hemsida www.kristinestad.fi 2.7.2019

Kristinestad 2.7.2019
Maarit Mäkelä, personaldirektör

Gå till "Offentliga meddelanden"