Österbottens räddningsverk: Beslut om användning av fyrverkerier på villaavslutning och nyår

11.08.2021

Förbudsområden för användning av fyrverkeripjäser på Österbottens räddningsverks område

Österbottens räddningsverk har under hösten 2020 begärt utlåtande från kommunerna på räddningsverkets område samt från Österbottens polisinrättning gällande begränsning av användandet av fyrverkeripjäser. Baserat på de utlåtanden som mottagits inom tidsfristen har Österbottens räddningsverk gjort en bedömning av den särskilda fara som användningen av fyrverkeripjäser kan utgöra på Österbottens räddningsverks område.

Österbottens räddningsverk besluter att användningen av fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska produkter är förbjuden på Österbottens räddningsverks område enligt kartorna i bilagorna. Beslutet gäller för nyåret (31.12. kl 18 - 02) samt för villaavslutningen (sista lördagen i augusti, kl 18-24). Begränsningen för användning av fyrverkeripjäser gäller inte offentligt arrangerade fyrverkeriuppvisningar. Arrangerandet av fyrverkeriuppvisningar ska anmälas till berörda myndigheter innan fyrverkeriet arrangeras. Polisen kan ställa särskilda villkor och begränsningar för arrangemanget (390/2005 97§).

Användningen av fyrverkerier i samband med villaavslutningen och Veneziaden 28.8.2021

Användningen av fyrverkeripjäser vid övriga tidpunkter än årsskiftet bör enligt kemikaliesäkerhetslagens (390/2005) 91 § på förhand anmälas till räddningsmyndigheten. Lagens 92 § möjliggör att räddningsmyndigheten tillåta användningen av fyrverkeripjäser vid vissa tidpunkter och på vissa platser utan anmälan till räddningsmyndigheten. Enligt räddningslagen (379/2011) 6 § kan räddningsmyndigheten även förbjuda användningen av öppen eld inom ringsväsendets område eller inom en del av det för viss tid. Räddningsdirektören besluter att på Österbottens räddningsverks område tillåts användning av fyrverkeripjäser utan skild anmälan under tiden 28.8.2021 kl. 18.00 - 24.00 under följande förutsättningar: 

  • Under den tid för vilken Meteorologiska institutet har utfärdat varning för skogsbrand eller gräsbrand är användningen av fyrverkeripjäser förbjuden.
  • Fyrverkeripjäser får inte användas på förbudsområden, i centrum av tätorter, bostadsområden och inte heller i närheten av byggnader.

En kungörelse om användningen av fyrverkeripjäser och anmälningsförfarandet publiceras i områdets officiella tidningar och delas åt försäljningspunkterna innan försäljningen inleds.

Förbudsområden för fyrverkerier i Kristinestad (pdf, 697 kB)
Förbudsområden för användning av fyrverkeripjäser på Österbottens räddningsverks område (pdf, 192 kB)
Användningen av fyrverkerier i samband med villaavslutningen och Veneziaden (pdf, 447 kB)

Gå till "Offentliga meddelanden"