NTM-centralens kungörelse: Samråd om översvämningsriskområden pågår

15.03.2024

MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) meddelar att samrådet om förslaget till områden med översvämningsrisk i enlighet med lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) pågår. Utöver förslaget gäller samrådet samtidigt deltagandet, informationen och hörandet under planeringstiden som beskrivs i den separata handlingen ”Beredning av planen för hantering av översvämningsrisker och miljörapporten: deltagande, information och hörande”.

Arbetet med att ange områden med betydande översvämningsrisk och övrig planering gällande hanteringen av översvämningsrisker baserar sig på lagen (620/2010) och förordningen (659/2010) om hantering av översvämningsrisker samt på lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (den s.k. SMB-lagen, 200/2005).

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 15.3.–17.6.2024NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats

Gå till "Offentliga meddelanden"