NTM-centralen: anmälan om kungörelse om program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program)

04.11.2022

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland meddelar enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) att Fingrid Abp har lämnat in ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) för en 400+110 kilovolts kraftledning mellan Kristinestad och Nokia. Kraftledningsrutter som granskas ligger i Kristinestad, Bötom, Storö, Kankaanpää, Karvia, Parkano, Ikalis, Tavastkyro, Ylöjärvi och Nokia kommuners områden.

Kungörelsen publiceras på NTM-centralens webbplats på adressen www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa. Anmälan om kungörelsen offentliggörs på de officiella anslagstavlorna i kommunerna inom projektets sannolika influensområde.

Kungörelsen och bedömningsprogrammet är framlagda till påseende under tiden 4.11- 5.12.2022 på NTM-centralens webbplats på den ovannämnda adressen och på miljöförvaltningens webbplats på adressen www.ymparisto.fi/kristiinankaupunkinokiavoimajohtoYVA. Pappersversionen av MKBprogrammet kans läsas på de platser som nämns i kungörelsen.

Projekt och alternativ som ska bedömas

Den nordligare slutpunkten för kraftledningsprojektet är elstationen i Kristinestad, som ska byggas av Fingrid. Den sydligare slutpunkten är en elstation som ska byggas av Fingrid i Nokia. Den förbindelse för kraftledningsrutten som ska undersökas består av fem ruttavsnitt: Kristinestad–Storå, Storå–Kankaanpää, Kankaanpää–Karvia, Karvia–Parkano och Parkano–Nokia.

Ett öppet offentligt evenemang om bedömningsprogrammet ordnas som webbinaret på torsdag 17.11.2022 kl. 17.30–19.30 på Internet. Deltagarlänken till evenemanget publiceras på miljöförvaltningens webbplats på den ovannämnda adressen.

NTM-centralen i Birkaland är kontaktmyndighet i projektet vid MKB-förfarandet. Skriftliga åsikter om MKB-programmet skall inlämnas senast 5.12.2022 på adressen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi eller NTM-centralen i Birkaland, PB 297, 33101 Tammerfors.

Tammerfors den 4 november 2022
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland

Gå till "Offentliga meddelanden"