MKB-kungörelse

31.10.2019

OX2 Wind Finland Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat en bedömningsbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för vindkraftsprojekt och 400 kV:s kraftledning i Rajamäenkylä.

Vindkraftsprojektet omfattar 57 vindkraftverk, av vilka 44 förläggs till Storå och 13 till Bötom. Dessutom granskas en 400 kV:s kraftledning som behövs för att ansluta projektområdet till elnätet. I bedömningsbeskrivningen framförs uppgifter om projektet och projektalternativens sannolikt betydande miljökonsekvenser.

Alternativ som granskas i bedömningen

Alternativ ALT0: projektet genomförs inte.

Alternativ ALT1: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen ALT1: koppling av området till ledningen Seinäjoki-Ulfsby med en ca 26 km lång 400 kV:s kraftledning bredvid den befintliga ledningsgatan.

Alternativ ALT2: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen ALT2: koppling av området till elstationen i Arkkukallio med en 25 km lång 400 kV:s kraftledning i en ny ledningsgata.

Alternativ ALT3: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen ALT3: koppling av området till ledningen Seinäjoki- Ulfsby på den norra sidan av Lauhanvuori med en 20 km lång 400 kV:s kraftledning i en ny ledningsgata, ruttalternativ söder.

Alternativ ALT4: I projektområdet förläggs högst 57 kraftverk med en enhetseffekt på 6-10 MW. Kraftverkens totala höjd är högst 300 m. Elöverföringen ALT4: koppling av området till ledningen Seinäjoki- Ulfsby på den norra sidan av Lauhanvuori med en 20 km lång 400 kV:s kraftledning i en ny ledningsgata, ruttalternativ söder.

Bedömningsbeskrivningen är framlagd till påseende

Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är framlagda till påseende 31.10.2019–19.12.2019 på kommunämbetsverket i Storå (Teollisuustie 1 A, Storå), på kommunämbetsverket i Bötom (Kristiinantie 3, Bötom), stadshuset i Kauhajoki (Hallintoaukio, Kauhajoki), kommunämbetsverket i Honkajoki (Porhontie 5, Honkajoki), servicepunkten i Kristinestad (Sjögatan 47, Kristinestad) och de publiceras också på webben: www.miljo.fi/rajamaenkylavindkraftMKB

Åsikter och utlåtanden 

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsbeskrivningen kan framföras senast 19.12.2019 till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 156, 60101 Seinäjoki eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi inom två månader från att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut gör NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i MKB-förfarandet, upp en motiverad slutsats, som läggs
fram på samma platser som bedömningsbeskrivningen.

Evenemang för allmänheten 

Evenemang ordnas för allmänheten om MKB-beskrivningen tisdag 12.11.2019 kl. 18.00 på Karijoen nuorisoseurantalo, Kristiinantie 8 och onsdag 13.12.2019 kl. 18.00 i Storå, Vanhankylän nuorisoseurantalo, Kristiinantie 1400. Kaffeservering med början från kl. 17.30.

Mer information

Den projektansvarige: OX2 Wind Finland Oy, Jukka Rönnlund, jukka.ronnlund@ramboll.fi, tfn 040 577 7568 och Juha Parviainen, juha.parviainen@ox2.com, tfn 040 776 2755
MKB-konsult: Pöyry Finland Oy, Ella Kilpeläinen, ella.kilpelainen@poyry.com, tfn 010 332 8373.
MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Jutta Lillberg-Puskala, jutta.lillberg-puskala@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 655.

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Ansvarsområdet för miljö och naturresurser

Gå till "Offentliga meddelanden"