Meddelande:Beslut enligt vattenlagen

14.05.2020

MEDDELANDE

Beslut enligt vattenlagen

Sökande Rudus Oy
Dnr LSSAVI/18185/2019
Beslutsnr 121/2020
Ärende Ledande av vatten från en brunn placerad på Lappfjärds ås strand till verksamhet vid färdigbetongstation, Kristinestad

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 12.5. – 18.6.2020 på adressen www.rfv.fi/tillstandsinformationstjanst, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Gå till "Offentliga meddelanden"