Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 4.11.2020

13.11.2020

Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 4.11.2020 

Enligt § 140 i kommunallagen hålls protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder med tillhörande anvisning om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning efter justeringen tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte annat följer av sekretessbestämmelserna. 

Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 4.11.2020 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida onsdag 18.11.2020. 

Västkustens tillsynsnämnds protokoll 4.11.2020: http://smedenpub.korsholm.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=7156

 

 

 

 

Korsholm 13.11.2020

Gå till "Offentliga meddelanden"