Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 24.3.2021

01.04.2021

Enligt § 140 i kommunallagen hålls protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder med tillhörande anvisning om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning efter justeringen tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte annat följer av sekretessbestämmelserna.

Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 24.3.2021 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida onsdag 7.4.2021.

Västkustens tillsynsnämnds protokoll 24.3.2021: http://smedenpub.korsholm.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=8008 

 

Gå till "Offentliga meddelanden"