Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 22.9.2021

01.10.2021

Enligt § 140 i kommunallagen hålls protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder med tillhörande anvisning om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning efter justeringen tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte annat följer av sekretessbestämmelserna.

Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 22.9.2021 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida onsdag 6.10.2021.

Västkustens tillsynsnämnds protokoll 22.9.2021

Korsholm 1.10.2021

Gå till "Offentliga meddelanden"