Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 2.7.2024

03.07.2024

Enligt § 140 i kommunallagen hålls protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder med tillhörande anvisning om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning efter justeringen tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte annat följer av sekretessbestämmelserna.

Västkustens tillsynsnämnds protokoll från sammanträdet 2.7.2024 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida torsdag 4.7.2024.

 

Västkustens tillsynsnämnds protokoll:

 https://smedenpub.korsholm.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

 

Gå till "Offentliga meddelanden"