Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 6.9.2023

13.09.2023

Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 6.9.2023

Enligt § 140 i kommunallagen hålls protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder med tillhörande anvisning om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning efter justeringen tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte annat följer av sekretessbestämmelserna. 

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 6.9.2023 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida onsdag 13.9.2023. 

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll: https://smedenpub.korsholm.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Korsholm 13.9.2023

Gå till "Offentliga meddelanden"