Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 14.4.2021

26.04.2021

Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 14.4.2021

Enligt § 140 i kommunallagen hålls protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder med tillhörande anvisning om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning efter justeringen tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte annat följer av sekretessbestämmelserna.

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 14.4.2021 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbsida onsdag 28.4.2021.

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll 14.4.2021: http://smedenpub.korsholm.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=8088

Gå till "Offentliga meddelanden"